Tvrz Kestrany - pohled z jihu

Dolní (jinak zvaná Barochovská) tvrz v Kestřanech u Písku je feudální sídlo z období vrcholného středověku. Jde o svého druhu unikátní, na českém území výjimečně zachovalou historickou památku.

Charakteristický stavební ráz sídelní tvrze byl určen neklidnými poměry ve středověké společnosti, kde vedle válečných tažení hrály mnohdy velkou roli i sousedské spory a šarvátky.

Ústředním stavebním prvkem je proto obytná věž a obvodová hradba. Původní vodní příkop v průběhu staletí ztrácel na strategickém významu a byl nahrazen obranným valem.

Půdorys

schema jednotlivých částí Dolní tvrze 1 2 3 4 5 6
  1. Obytná věž. Třípodlažní budova obytné věže se dochovala ve vysoce autentickém stavu (zdivo, omítky, klenba, prevét, okenní otvory se sedáky apod.).
  2. Jižní křídlo. Dvoupodlažní stavba s valenou klenbou v přízemí. Zachovalé unikátní rustikální topeniště v rohu místnosti.
  3. Východní křídlo. Patrová stavba z převážně kamenného zdiva s neomítanou cihelnou klenbou.
  4. Válcová věž.
  5. Vrátnice. Jednopodlažní stavba, jižní a západní stěna je tvořena hradební zdí.
  6. Vstupní brána. Kompletně rekonstruována.